Ohlášky ze dne 26.11.2017

27.11.2017 11:29

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále

Po. – ranní mše svatá v 8,00 hod. – přeložená z úterý 28.11.

Út. – nebude mše svatá

St. – mše svatá v 17,00 hod.

První pátek a První sobota v měsíci

Příští neděle je 1. neděle adventní - začíná nový církevní rok cyklus B

V neděli si přineste adventní věnečky, které v průvodu přineseme k oltáři a budou požehnány na začátku mše svaté v 8,00 a též v 11,00 hod. 

 

Při mši svaté v 11,00 hod. budou představeny děti, které se připravují na Svaté přijímání. Prosím rodiče a pokud možno i jejich kmotry, aby se tohoto obřadu zúčastnili.

 

Pletení adventních věnečků na faře se tento rok neuskuteční. Četina bude od čtvrtku na faře – je možné si ji vzít domů.

 

Od středy je možnost si zapsat úmysly mší svatých na první polovinu roku 2018.

V sobotu bude ministrantské setkání na faře od  9,15 hod. Sportovní s sebou. 

 

Chci poděkovat společenství živého růžence za dar  5000,-  Kč na nové dveře v kostele a za 4000,-  Kč pro obnovu kostelů v pohraničí. Na nástěnce je možné vidět neskutečnou proměnu rekonstruovaných kostelů .

 

Děkanátní mše svatá pro mládež pátek – 2.12.  - Vsetín – 17,00 

 

Otec Arcibiskup nás zve k obnově Prvních sobot v měsíci. Bližší informace vzadu v kostela – využijme těchto nádherných přislíbení nám daných.

Zpět