Ohlášky ze dne 24.9.2017

25.09.2017 08:10

Dnes je 25. neděle v mezidobí

Po – tichá mše svatá v 8,00 hod.

Út. - mše svatá v 7,30 hod.

St. sv. Vincence z Paula, kněze – mše svatá v 18,00 hod.

Čt. - Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený zasvěcený svátek – 18,00 hod.

Pá. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

V 17,00 hod – adorace a v 18,00 mše svatá

So. - sv. Jeronýma, kněze a učitele církve – nebude mše svatá

Připomínám v rámci putování sochy Panny Marie Fatimské se pro přihlášené uskuteční 30.9. pouť na Svatý Hostýn. Odjezd autobusem v 7:30 hod. od OÚ Hovězí.

 

Příští neděle je 26. neděle v mezidobí v 11,00 hod. bude mše svatá pro školní mládež

 

V pondělí připomínám výuku náboženství.

 

Chci poděkovat všem, kteří se minulou neděli zapojili při přípravě mše svaté Na poděkování za úrodu - nějakou službou, nebo napečením dobrot. Upřímný dík a Pán  Bůh zaplať.

 

Na příští rok se připravuje pouť do Svaté země a Jordánska. Zájemci  hlaste v sakristii nebo u mě. Vzadu je možné si vzít nabídku této pouti.

 

Od úterý do pátku mě zastupuje P. František Král.

Číslo telefonu: 731 402 160 

Číslo farnosti Vsetín: 571 411 692

Zpět