Ohlášky ze dne 24.12.2017

24.12.2017 12:20

Dnes je  4. neděle adventní

Vigilie Slavnosti Narození Páně - mše svatá ve 22,00 hod.

 

Po - Slavnost Narození Páně

Po skončení mše svaté ve 12,00 hod. bude následovat vánoční vystoupení našich dětí.

 

Út. - sv. Štěpána – jen jedna mše svatá v 8,00 hod.

 

St. - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty- mše svatá v 17,00 hod.

 

Čt. - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků – 8,00 hod. adorace a v 8,30 mše svatá.

Odpoledne jste všichni srdečně zváni na zpívání koled

od 16,30 na náves a po skončení je možné setkání na faře

 

V pátek nebude mše svatá /pohřeb ve Zděchově/

 

Příští neděle je - Svátek Svaté  Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa

Při mši svaté v 8,00 i v 11,00 bude žehnání manželům

Po skončení mše svaté poděkujeme slavnostním Te Deum

Ve 23,30 bude adorace,  zakončená požehnáním ve 24,00 hod.

 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří měli podíl na přípravě letošních Vánoc. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Vám, Vašim rodinám přeji milostiplné a pokojné prožití vánočních svátků.

Zpět