Ohlášky ze dne 17.9.2017

17.09.2017 20:18

Dnes je 24. neděle v mezidobí

Út. -  tichá mše svatá již v 7,00 hod.

St. - sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga

a druhů, mučedníků

Čt. - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Adorace již v 16,00 hod.  a mše svatá v 17,00 hod.

So. -   sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Příští neděle je 25. neděle v mezidobí

 

Chci poděkovat všem, kteří se zapojili při přípravě: Na poděkování za úrodu nějakou službou, nebo napečením dobrot. Upřímný dík a Pán  Bůh zaplať.

 

Výuka náboženství začne v pondělí 18.9.

 

Ve čtvrtek výuka nebude – máme kněžskou konferenci.

 

Malá schola hledá nové nadšené zpěváčky od 1. třídy, kteří se chtějí scházet k pravidelným čtvrtečním zkouškám a doprovázet svým zpěvem. Jsou vítáni i ti, kteří hrají na nějaké

hudební nástroje.  

 

V pátek 29.9. je pak možnost využít možnost pro loňská i letošní scholata i se sourozenci a rodiči společně zamířit do Džungle Vsetín.   Blíže nástěnka a Farní stránky.

 

V pátek 29.9. bude mše svatá pro mládež ve Vsetíně v 17,00 hod.

 

V sobotu 23.9. uzavřou církevní manželství ve Francově Lhotě Martin Kučera z Hovězí a Martina Husková z Francovy Lhoty.

Zpět