Ohlášky ze dne 12.11.2017

13.11.2017 10:41

Dnes je 32. neděle v mezidobí

Chci poděkovat za sbírku na Charitu, která byla minulou neděli a která činila 25 460,- Kč.   Všem dárcům patří za štědrý dar upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Po. – sv. Anežky České, panny

Pá. – sv. Alžběty Uherské, řeholnice

V pondělí a úterý nebude mše svatá

Ve čtvrtek  adorace v 16,15 zakončená Svatým přijímáním v 17,00 hod.

Příští neděle je 33. neděle v mezidobí 

 

Tento týden jsem na exerciciích Do pátku odpoledne mě bude zastupovat P. František Král Číslo telefonu: 731 402 160

 

Výuka náboženství v tomto týdnu nebude

 

Farnost Lidečko nás zve v pátek od 19,00 hod. na Večer chval

a v sobotu na  11. setkání schol v KD

 

V sobotu 18.11 od 14,00 do 17,00. hod jsou maminky, babičky a ženy zvány na setkání  hnutí Modlitby Matek do Vsetína

Zpět