Ohlášky ze dne 10.9.2017

11.09.2017 08:30

Dnes je 23. neděle v mezidobí 

V pondělí a úterý nebude mše svatá.

St. – sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

V 7,30 jsme zváni Fatimským apoštolátem k modlitbě sv. růžence po jejím skončení bude v 8,00 hod. slavena  mše svatá Na úmysly Panny Marie Fatimské – je možné získání odpustků

Čt.  - Svátek Povýšení svatého Kříže  - adorace v 7,30 a v 8,00 hod. mše svatá

Pá. – Panny Marie Bolestné

So. – sv. Ludmily, mučednice

Příští neděle je 24. v mezidobí

 11,00 hod. poděkujeme Pánu Bohu za úrodu.  Též uvítáme děti i dospělé ve valašském kroji.   Budeme rádi když naše hospodyňky něco napečou. Napečené koláče, či zákusky je možno přinést na faru v sobotu 24.9. od 16,00 – 17,00 hod.

!!!Výuka náboženství začne v pondělí 18.9. dle rozvrhu. Jsou očekáváni i ti, kteří ještě nedali přihlášku!!!

V sakristii si vyzvednou samolepky s biblickými motivy.

Zásvětné modlitby k Panně Marii jsou vzadu v kostele, též na Farních stránkách.

Do čtvrtku, kdy budu ve Fatimě,  mě v případě nutnosti bude zastupovat P. Dušan Šimala Tel: 731 402 394

V  rámci putování sochy Panny Marie Fatimské po              katedrálách a poutních místech České republiky se uskuteční pouť na Svatý Hostýn v sobotu 30. září 2017. Odjezd autobusem v 7:30 hod. od OÚ Hovězí. Zpět ze Sv. Hostýna ve 14:30 hod.   Cena za dopravu: dospělí 120,-- Kč, děti zdarma.

Prosíme zájemce, aby se nahlásili nejpozději do 17. září 2017 a to buď zápisem na formuláři v kostele, nebo telefonicky u paní Elišky Valíčkové  - tel. 736 418 148.

 

      Oznamuji, že v sobotu 16.9. budou mít církevní sňatek ve zdejším kostele Martin Kratochvíl z naší farnosti a Michaela Surovcová z farnosti Vsetín.

Zpět