Ohlášky ze dne 10.12.2017

12.12.2017 13:39

Dnes je 2. neděle adventní

Úterý a sobota – roráty v 6,00 hod.

St. sv. Lucie, panny a mučednice

Čt. sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

V pátek -  mše Za nemocné v 8,00 / odpoledne zpovídám v Halenkově.

Příští neděle je 3. neděli adventní

 

O 4. neděli adventní  bude dopoledne jen jedna mše svatá v to v 8,30 hod!!! A večer ve 22,00 hod.

 

Rád přijdu navštívit vaše nemocné, kteří nemohou přicházet na bohoslužby. Zkuste se porozhlédnou ve vašem okolí a nabídněte jim možnost tohoto setkání a já je rád navštívím  v posvátné době adventní.   Nahlaste je prosím v sakristii, na faře, nebo na mobil: 739 246 029.

 

!!!Svátost smíření bude v sobotu v kostele, kde bude zpovídat

5 cizích zpovědníků od 14,00 -16,00 hod.

 

Připravme se dobře na Svátost smíření.  Též pozvěte i vaše děti, vnoučata, aby tuto svátost Božího milosrdenství neopomněli přijmout a mohli se dobře připravit na Ježíšovo narození.

 

Ve čtvrtek nebude výuka náboženství.

 

Je možné se zapojit i tento advent Jedním dárkem navíc. Tento rok to bude pro děti v Keni. Blíže na nástěnce a na Farních stránkách.

 

V sakristii jsou k zakoupení čaje po 30 Kč a rakytníkový sirup Cena je 130 Kč.

Kdo by si ještě chtěl zapsat mši svatou na příští rok – bude to možné v sakristii po mši svaté, nebo v průběhu týdne.

Zpět