Ohlášky ze dne 1.10.2017

04.10.2017 15:11

Dnes je 26. neděle v mezidobí

Po. - sv. andělů strážných

Út. – Tichá mše svatá v 8,00

St. – Sv. Františka z Assisi -  mše svatá v 18,00 hod.

Čt. – 17,00 svátost smíření  zvláště dětí

17,30 - adorace dětí a rodičů, zvláště pro děti které půjdou k prvnímu Sv. přijímání

18,00 Za duchovní obnovu našich rodin a duchovní povolání

První pátek v měsíci

So. - Panny Marie Růžencové – mše svatá již v 7,00 hod. – Za živé a + členy živého růžence  

Příští neděle je 27. neděle v mezidobí

 

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Rád bych všechny povzbudil k této krásné modlitbě v našich rodinách

i v naší osobní modlitbě.

 

Na příští rok se připravuje pouť do Svaté země a Jordánska. Zájemci  hlaste v sakristii nebo u mě. Vzadu v kostele  je možné si vzít nabídku této pouti.

 

Chci vyjádřit poděkování těm, kteří se zúčastnili společné pouti na Svatý Hostýn,  kde jsme mohli prožít krásné chvíle a zasvěcení u putovní sochy Panny Marie Fatimské. 

 

Je možnost v sobotu se individuelně zúčastnit pouti do Koclířova v rámci putování sochy Panny Marie Fatimské, kde bude národ zasvěcený jejímu Neposkvrněnému Srdci.  

 

Na pondělí svolávám Pastorační a Ekonomickou radu na 19,00 hod. na faru. Prosím o účast.

 

Od soboty do čtvrtku mě zastupuje P. František Král.

Číslo telefonu: 731 402 160  Číslo farnosti Vsetín: 571 411 692

Zpět